Det finns terapi för kronisk depression!

Jag måste berätta om en psykologisk behandlingsmetod som man inte hör om så mycket här i Sverige: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP). Kronisk depression är ett stort och svårlösligt problem både för behandlare och drabbade. Det här är en behandling som är speciellt utformad för detta problem.

CBASP tar sin utgångspunkt i att kronisk depression beror på svårförändrade relationsmönster som som i sin tur uppstår på grund av svåra upplevelser i barndomen. Metodens skapare, James McCollough nämner fyra teman:

 • Den tidiga familjemiljön erkände eller tillfredsställde inte barnets fysiska eller känslomässiga behov.
 • Barnet utsattes för en miljö där viktiga andra skadade och sårade honom/henne såväl som andra.
 • Fysisk och känslomässig smärta ledande till spänning, ångest och rädsla var en betydande ingrediens i barnets dagliga liv.
 • Barnet drogs ofta in i en roll där han/hon tvingades försöka tillfredsställa förälderns (vårdnadshavarens) känslomässiga behov (ibland kallat känslomässig incest).

För att kort sammanfatta metoden skulle man kunna beskriva det så här; att denna typ av erfarenheter i barndomen leder till problem på flera olika nivåer:

 • Känslomässigt – personen har ett överskott av ångest, smärta, ilska och liknande.
 • Relationsfärdigheter – den stora utsattheten i barndomen och ofta isolering och mobbning under uppväxten, har lett till att personen har svårigheter att etablera långvariga och givande relationer (med vänner och partners). Istället karakteriseras relationerna av kortvarighet och instabilitet. Här betonar McCollough att det är viktigt att ta dessa färdighetsbrister på allvar och fokusera på detta i terapin.
 • Tankemönster. Vanligt är det vi brukar kalla bristande självkänsla, att ”fastna” i negativa tankar om sig själv, att tänka att man är misslyckad, hopplös, smutsig, obildbar och liknande.
 • Beteendemönster. En tendens till att i alltför stor utsträckning reagera på omvärlden, och svårigheter att ta egna initiativ, sätta egna gränser och ”ta plats” i olika sammanhang.

Något förenklat kanske man kan säga att många andra terapier tenderar att fokusera på en eller två av dessa nivåer. Kognitiv fokuserar på tankemönstren, psykodynamisk terapi på känslomässiga aspekterna, beteendeterapi (beteendeaktivering) på beteendena. Vad jag vet är det bara DBT (Dialektisk beteendeterapi) som verkligen tar färdighetsbrister på allvar.

CBASP är en terapi som arbetar på alla dessa nivåer, särskilt med färdigheterna, som ofta glöms bort i andra terapier. Metoden har visat bra resultat i de forskningsstudier som gjorts. Tyvärr är metoden ännu inte så spridd och forskningen är inte så omfattande som den skulle kunna vara.

Boktips:
Treatment for Chronic Depression (McCollough m.fl.) – AdLibris, Bokus
Treating Chronic Depression with Disciplined Personal Involvement (McCullough) Adlibris, Bokus
Patient Manual for the Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) på Bokus
CBASP.org – hemsida huvudsakligen för terapeuter och professionella.

Läs hela serien om terapi för kronisk depression

6 reaktioner till “Det finns terapi för kronisk depression!”

 1. Hej,
  Tyvärr så tror jag inte att det finns. Det skulle verkligen vara bra om någon satte igång att lära sig det, men just nu så tror jag inte att det finns. Mitt arbetssätt har likheter, men är inte 100 % samma.
  Hälsningar Daniel

 2. Hej! Den här sidan har jag hamnat på flera gånger om för att läsa detta. Så du tror kronisk depression går att bota eller?

  Varför känner jag inte igen de fyra teman och det som refererade till problem på olika nivåer. Jag var 16 år när jag blev drabbad av depression och det känns som om jag nästan inte minns något av mitt tidigare liv, innan det. Är det därför det känns som att jag inte känner igen mig i denna text?

 3. Det är väldigt väldigt svårt att uttala sig såhär i kommentarsfältet, men generellt sett så är min bild att många deprimerade kan vara hjälpta av att omvärdera sin barndom, och se att lidandet och de jobbiga känslorna härrör från jobbiga upplevelser som tillfogats utifrån, av andra.

  Och det förekommer att man tidigare inte tolkat sina barndomsupplevelser som att de varit problematiska, så psykoterapi kan vara en väg att se detta tydligare.

  Hälsningar Daniel

 4. Hej Daniel, tack så mycket för ditt svar, jag uppskattar verkligen det. Så denna behandlingsmetod finns inte i Sverige eller vadå? I såna fall, varför finns den inte och kan man inte bota kronisk depression? Kommer jag behöva må dåligt varje dag i resten av mitt liv?

 5. Hej Milad,
  Jag kan inte svara på varför den inte finns. Tyvärr har jag helt fullt i mitt schema och kan inte jobba med att lära mig detta, och mina kollegor kan jag inte svara för.
  Jag tror att jag ska försöka skriva en artikel om hur man kan göra för att komma vidare när man har tuffare problem av det här slaget – håll gärna koll här på bloggen så kommer det i sinom tid.
  På återhörande,
  Daniel

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *