Synpunkter på Socialstyrelsens nya råd angående samsovning med bebisar

När vi fick barn för sju år sedan så kom precis Jorunn Modéns bok Nära föräldraskap, och vi blev inspirerade och följde de flesta av råden, däribland att sova tillsammans med barnet, och bära det mycket.

Nu har Socialstyrelsen i vintras (2014) kommit med nya råd där de avråder från samsovning med spädbarn som är mindre än tre månader. Socialstyrelsens råd är vägledande för hur vården handhar frågor, så numera förväntas barnmorskor över hela landet avråda från samsovning enligt SoS råd.

För den som vill veta mer om detta kan jag rekommendera följande video med James McKenna som leder ett forskningslaboratorium där de forskar om mödrar och sömn.

För att sammanfatta i några snabba punkter:

McKenna påpekar att det är en helt naturlig instinkt att modern och barnet vill sova nära varandra, det är något som vi lärt oss genom årmiljonerna. Det främjar en god anknytning och mycket tyder på att det är helt ofarligt. Samsovning blir också allt vanligare i västvärlden, troligen för att föräldrar mer och mer prioriterar att bygga en bra anknytning med sina barn.

Samtidigt är det i vår moderna värld viktigt att samsova på ett säkert sätt. Bland annat bör man inte samsova om barnet under eller efter graviditeten varit utsatt för rökning, eller om föräldern är påverkad av alkohol (sömnpiller har jag inte hört nämnas, men det borde nog ingå som något att undvika). Se vidare i McKennans guide och hos den svenska bloggaren Sagogrynet.

Det finns motstridig forskning om riskerna för plötslig spädbarnsdöd när föräldrarna samsover. En stor undersökning i Alaska fann att i 99 procent av dödsfallen med samsovande mödrar så fanns andra orsaker såsom alkoholintag med i bilden. Denna undersökning fann alltså inga förhöjda risker orsakade av enbart samsovningen. Socialstyrelsens råd är baserade på en enda studie (Carpenter et.al.), som visserligen är en sammanslagning av data från fem mindre studier. Men flera av de ingående studierna har haft ofullständig information, bland annat om alkoholintag hos modern, och därför så har forskarna använt en metod för att gissa fram data (”imputation” på engelska). Jag är lite orolig för att detta kan ha lett till överdrivna slutsatser, då det inte framgår av artikeln hur de har hanterat den statistiska felmarginalen kopplat till gissandet och det framgår inte heller hur de tänkt kring det faktum att studierna ägt rum i olika länder, vilket borde göra det svårt att generalisera om alkoholvanor hos mödrar.

Jag kan inte heller se att de har kontrollerat om någon förälder intagit sömntabletter. Min bloggarkollega Evolutionary Parenting räknar faktiskt upp tio punkter där det verkar som att Carpenter och hans kollegor har missat att kontrollera tänkbara alternativa dödsorsaker, och alla dessa punkter verkar i mina ögon rimliga. Om detta stämmer; att Carpenterstudien har inte har kollat upp alla tänkbara alternativa dödsorsaker, så blir tyvärr slutsatsen att denna studie inte säger så mycket. Vetenskapliga studier bygger mycket på att utesluta alternativa förklaringar, och det verkar dessa forskare inte ha gjort.

Jag har begärt ut information av Socialstyrelsen hur de tänkt kring dessa frågor, men det framgår inte hur de resonerat. Jag hade önskat att de på något sätt resonerat kring att Alaska-studien och Carpenter-studien gav så väldigt olika resultat. Jag kan inte heller se att Socialstyrelsen gör några som helst resonemang kring att samsovning främjar amningen och anknytningen, två saker som är vetenskapligt belagda som hälsobefrämjande (hör av er till mig om ni vill ha referenser på detta).

Det är såklart väldigt svårt hur myndigheterna bör agera när det kommer en rapport som talar om risker med samsovning, men jag tycker åtminstone att de borde ha försökt resonera kring studiens kvalitet och ställa eventuella risker mot fördelar med samsovning.

– Boken Nära föräldraskap på Bokus

– Läs också vad jag skrev om detta i ett senare inlägg: Samsovning: Forskningsläget.

3 reaktioner till “Synpunkter på Socialstyrelsens nya råd angående samsovning med bebisar”

  1. Hej, tack för bra information! Jag kommer ihåg, vi fick ju också rådet av barnmorskan att vi inte skulle samsova med våra spädbarn, ett råd som vi följde. Sedan kan man ju bara spekulera hur mycket barnet påverkas emotionellt ifall mamman samsova eller inte samsova när de är spädbarn.

    Hoppas i alla fall att Socialstyrelsen hellre avstå från att gissa fram data och försöker vara så vetenskaplig som möjligt, då dessa upplysningar och beslut kan påverka så mycket. Det är självklart mycket ansvar i detta, som du påpekar.

  2. Pingback: Samsovning och socialstyrelsens råd | MammaLiv.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *