Alice Miller om att söka terapeut

Alice Millers råd till den som ska söka en terapeut: Fråga om hans/hennes egen bakgrund. Om han/hon svarar avvisande eller undvikande – anlita inte denna person.

Det är lätt att känna sig i underläge när man söker terapi, och Alice Miller ville uppmana alla klienter till att ha modet att ställa närgångna frågor, och till att se sig själva som vilken köpare som helst, som vill ha resultat för pengarna.

Hennes råd grundar sig på tanken att för att bäst kunna hjälpa en person med känslomässiga problem, behöver personen själv ha tagit itu med och löst sina egna bekymmer. Jag vet inte om det finns någon forskning på detta, men det låter ganska rimligt i mina öron.

Läs mer på Millers hemsida: How to find the right therapist. Det finns också en artikel där hon berättar mer om sin egen terapi-resa: The Longest Journey.

Numera (juni 2011) finns artikeln på Vuxnabarn.nu – Hur hittar man en bra terapeut?

Att leva med en missbrukare/alkoholist

Jag har fått några mail om medberoende, och tänkte därför försöka förtydliga hur jag ser på detta.

Jag arbetar ju med integrationsterapi. Där ser vi medberoende som en kombination av falskt hopp och bristande självkänsla. Ett kortfattat sätt att beskriva det är att erfarenheter från när man var mindre, leder till att man intensivt hoppas att partnern ska ändra sig, och samtidigt finns det en röst i huvudet som säger att man inte förtjänar mer än detta som man lever med just nu. Den sistnämnda rösten tillhör den dåliga självkänslan.

Det falska hoppet driver en att gång på gång förlåta, och till att göra stora ansträngningar för att förändra och övertyga den man lever med. Du kan läsa mer om integrationsterapi och medberoende här.

Om du lever med en missbrukare och känner eller misstänker att du utvecklat ett medberoende vill jag verkligen rekommendera dig att söka hjälp. Paradoxen är att när man är inne i medberoendet, så är man väldigt inriktad på att den andre ska söka hjälp, men i själva verket finns ofta större chans att personen ska ta tag i saker om han/hon får vara mer i fred, och om den medberoende söker hjälp för sin situation.

Integrationsterapi är som sagt ett hjälp-alternativ som jag varmt kan rekommendera, och annars så finns ju också idag många 12-stegsgrupper inom ACoA och Alanon lätt tillgängliga. Dessa grupper har fördelen att det knappt kostar något, och man behöver inte anmäla sig innan, och man får träffa människor som befinner sig i en liknande situation.

Samtidigt vill jag också säga att man har gjort vetenskapliga test av 12-stegsmetoden och andra metoder, och dessa har visat att även om många upplever sig hjälpta på ett personligt plan av att gå i 12-stegsgrupp, så finns det mer effektiva metoder att verkligen hjälpa en partner med missbruk att komma ur missbruket.

Jag kan rekommendera boken ”Get Your Loved One Sober” (av Meyers och Wolfe), som tyvärr bara finns på engelska. En undersökning fann att med metoden som presenteras i denna bok så var det hela 64 % av missbrukarna som sökte hjälp, jämfört med bara en på tio när partnern använde Alanons metod.

Integrationsterapi och självkänsla

Skriver en kort text till en broschyr om min verksamhet:

En bristande självkänsla kan vara ett  stort hinder i livet. Jag heter Daniel Kraft och är psykolog och jag arbetar med integrationsterapi, en ny och effektiv terapimetod  som både hjälper dig att ändra negativa beteendemönster, och att bearbeta känslor av värdelöshet, hopplöshet, sorg m.m. Jag ser varje dag människor vända en bristande självkänsla till positiva saker – till ökad självkännedom och till ett ökat engagemang och deltagande i livet.

Grunden för den här terapimetoden är att många av oss inte har fått våra behov mötta tillräckligt som barn. Det kan handla om skilsmässor, våld, missbruk eller kränkningar, men också om mer ”vardagliga” brister såsom föräldrar som själva mår dåligt eller som inte bemöter barnet med lyssnande och respekt. När ett barn inte får sina behov av kärlek och trygghet bemötta, tror det ofta att det är det själv som det är fel på, för barn har en underlägsen position i förhållande till  vuxenvärlden. Det är så en dåligt självkänsla byggs upp i barndomen.

Metoden är baserad på Alice Millers och Jean Jensons arbeten.

Psykoterapimässan

Jag höll ett föredrag på psykoterapimässan på Norra Latin i Stockholm i början av maj. Den terapi som jag utövar, integrationsterapi, har vuxit mycket snabbt i Holland och Frankrike, och nu bjuder jag in till ett svenskt nätverk kring metoden.

För mig är det verkligen stimulerande och inspirerande att arbeta med den här metoden som både erbjuder mycket effektiv hjälp, och tar människors lidande på största allvar.

Några punkter som jag pratade om på mässan var:

Hur det faktum att metoden är inspirerad av Alice Miller underlättar för mig som terapeut att verkligen lyssna efter det sårade barn som ofta finns gömt i klientens bekymmer.

Att metoden verkligen engagerar hjärnan på flera olika sätt, alltifrån den känslomässiga hjärnan, till analyserande, till att göra saker, alltifrån att arbeta med här-och-nu till den tidiga barndomen. Både klienten och terapeuten tvingas använda sin hjärna på korsen och tvärsen, och detta tror jag är en viktig friskfaktor för att undvika tristess och stressproblem på arbetet (för oss terapeuter).

Jag demonstrerade också med en kollega hur jag konkret arbetar med metoden. Jag gjorde det för att jag tycker att vi har ett sätt att samtala som ofta hjälper oss att snabbt komma nära mycket viktiga och centrala saker, vilket jag också ser som en enorm styrka med metoden.

Ett antal terapeuter anmälde sig som intresserade, och skulle du som läser detta vara intresserad av att veta mer, är du varmt välkommen att höra av dig till mig på adressen som finns på min hemsida.

Att återerövra sitt liv av Jean Jenson

Boken att ”Återerövra sitt liv” av Jean Jenson utgavs första gången 1996 på Wahlström och Widstrands förlag. De valde att inte fortsätta hålla den i lager, och jag har hört många som velat få tag på boken, men inte lyckats. Jag tycker boken är mycket bra, och jag jobbar i stor utsträckning enligt Jensons tankesätt i mitt arbete som terapeut.

Jag har därför valt att ge ut boken själv, och nu är den äntligen på väg, jag befinner mig i slutredigeringen av texten, och räknar med att skicka in den till tryckeriet de närmsta veckorna. Så boken ska finnas att köpa under sommaren. Mer information kommer här på bloggen, och när den är ute kan du hitta den via t.ex. AdLibris eller i bokhandeln.

Är du nyfiken på boken finns en hel del information på nätet, exempelvis har många läsare skrivit om boken på Amazon.com.

Alice Miller alltför förenklande?

Jag läser olika kommentarer kring Alice Millers död på nätet. Exempelvis: Tablet Mag, NY Times och SvD.

Flera av dessa tycker att hon var för extrem eller förenklande. De skriver inte direkt om vad det är hon förbiser eller förenklar bort, så jag vet inte exakt vad de menar.

Jag skulle ändå gärna vilja peka på att det faktiskt finns ett antal viktiga terapeuter och terapiskolor som har tagit starka intryck av Alice Miller:

Integrationsterapi, som jag själv håller på med, är en terapiform som vuxit snabbt i Holland och Frankrike det senaste årtiondet. Denna terapi har Alice Miller som den främsta teoretiska utgångspunkten.

Även Peter Breggin är tydligt påverkad av Alice Miller i sin syn på psykoterapi och läkning.

Recovery-rörelsen, det som på svenska ofta kallas 12-stegsrörelsen, har ju också satt avtryck i form av psykoterapi. John Bradshaw är en av förgrundsfigurerna för denna 12-stegsinspirerade terapi och även han är tydligt påverkad av Alice Miller. Tommy Hellsten och Olle Carlsson är två författare som spritt Bradshaws och hans kollegors idéer i Skandinavien. Det finns ett längre avsnitt om Miller i Carlssons och Else Blomgrens bok ”Hej och välkommen till Allhelgonamässan”.

Barbro Sandin, Bertram Karon och Robert Firestone är också terapeuter som är kända för sina anmärkningsvärda resultat, där jag ser ett tydligt släktskap med Millers idéer om barndomen.

Dessutom finns det världen över otaliga terapeuter som mer i det tysta arbetar med inspiration av Millers arbeten.

Ett antal auktoriteter inom barnuppfostran har en syn på barndomen som ligger nära Alice Millers. Exempel är Aletha Solter, Thomas Gordon och Jesper Juul.

Slutligen idag vill jag rekommendera en artikel som ligger närmre min egen syn på det Alice Miller uträttade: The Drama of the Gifted Therapist av Mark Harris.