En hjälpande relation

Peter Breggin skriver om psykoterapi:

”Inom livets alla områden – idrott, skola, affärslivet, militären och vården – kan uppmuntran och stöd från en positiv och omtänksam person utgöra det som avgör om en person lyckas eller inte.

Klienter/patienter som söker hjälp från en läkare eller terapeut [med psykologiska problem] bör kunna känna:

  • Att de är personligen välkomna in i rummet
  • Att det finns gott om tid för att hantera dagens ämnen
  • Att de är helt i centrum för uppmärksamheten
  • Att deras känslor – inklusive rädslor, tvivel och oro – är välkomna och kommer att tas på allvar
  • Att deras tankar och observationer är värdefulla
  • Att de kan fråga så många frågor som de önskar och få fullständiga och ärliga svar
  • Att de befinner sig i ett respektfullt samarbete som fokuserar på att möta deras behov.

Om terapeuten/läkaren noggrant följer dessa principer så kommer terapin att bli hjälpsam för personen, och denna kommer i sin tur vara tacksam för hjälpen.”

Ur boken Psychiatric Drug Withdrawal (AdLibris, Bokus)