”Nice guy” – den manliga versionen av medberoende?

Medberoende är ett lite knepigt begrepp. Det kom till när man började tycka att anhöriga till alkoholister och missbrukare hade en särskild sorts personlighet, som verkade samspela med beroendepersonligheten. Det var en klinisk intuition som så småningom kom att bli ett begrepp och det har så småningom sipprat ut till det allmänna medvetandet. Jag vet att många har haft stor nytta av att se sig som medberoende och att arbeta med detta.

Samtidigt så verkar det finns ganska lite forskning på vad medberoende egentligen är, och inga tydliga erkända definitioner. När jag läser definitionerna, så är det många av punkterna som skulle kunna tyda på en bristande självkänsla eller någon form av social fobi. Jag tycker att det är lite synd att begreppet blivit så misshandlat, att man använt det i alla möjliga situationer samtidigt som det inte blivit ordentligt definierat och forskat på. Så själv använder jag begreppet medberoende i en lite mer snäv betydelse: Jag brukar beskriva det som att om man växer upp med föräldrar eller andra som har känslomässiga problem, så är det lätt att man bli en jäkel på att hjälpa andra människor med deras problem. Och detta blir ofta en livsstil, man blir en person som människor vill prata med när de har problem och i nära relationer får man en roll som problemlösare, och trivs ofta bra med människor som just har problem, för där funkar man som bäst. Man får ett överdrivet fokus på omvärlden och andra människor. Nackdelen med detta är att personen lätt kan bli utarbetad eller tappa kontakten med sin egen inre kompass, och känna sig förvirrad och tom (läs gärna vidare på min hemsida).

På ett känslomässigt plan märker jag att medberoende ofta är väldigt öppna och känsliga för andra människors känslor och stämningslägen, men har svårare att umgås och ha en givande kontakt med sina egna känslor.

Nyligen fick jag veta av en klient att det finns ytterligare ett begrepp på detta tema ”Nice Guy”.  Begreppets skapare, den amerikanske terapeuten Robert Glover beskriver män som haft en mer eller mindre frånvarande far, och en mor som kanske varit lite ensam eller haft någon form av känslomässiga problem, och då har dessa män orienterat sig nära mamman, och blivit lite medberoende, de har blivit duktiga på att prata med kvinnor och vara dem till lags och så. Konsekvenserna är ganska lika bilden av medberoende. En person som utåt sett kan se lyckad ut, men som inuti känner sig obekväm och tom. Ofta har dessa personer problem med relationer och sex. Konflikträdsla och fysiska problem såsom huvudvärk eller ryggproblem är också vanliga (se vidare på Glovers egen hemsida).

Jag vill verkligen varna för att ur ett genusperspektiv så tycker jag att detta är ett väldigt problematiskt sätt att prata. I boken ”No more mr. Nice Guy” associerar Glover ”nice guy” med ”whimp” (en nedsättande beteckning; betyder ungefär toffelhjälte). Och hela boken pratar i andan att det är något extra problematiskt med män som är för snälla.

Samtidigt så tycker jag att det här är ett viktigt ämne som behöver lyftas fram. Personer med någon form av medberoende har problemet att ha svårt att bli sedda i vården, de kommer till läkare och terapeuter med relationsproblem eller är utarbetade eller liknande, men samtidigt ser de så kapabla och lyckade ut att det liksom är svårt som hjälpare att få ett grepp om situationen. Ofta blir de hemskickade med några goda råd eller kanske ett recept på piller. Samma sak med dessa översnälla män, jag har nog själv mer än en gång som terapeut missat att verkligen ”se” problematiken hos män ur den här kategorin som besökt mig. De verkar liksom lyckade och verkligt socialt kompetenta, på ett sätt som får mig som psykolog att undra vad jag ska kunna hjälpa dem med.

Därför kan jag ändå, trots genusproblemen, rekommendera Glovers bok både till terapeuter och män (och kanske också kvinnor) som tror att de har den här typen av problem. Jag vet liksom inte några andra bra diagnoser eller begrepp som kan beskriva och förklara dessa typer av bekymmer.

Boken innehåller många bra råd av typen att göra saker som översnälla män inte vanligtvis gör, till exempel att åka iväg en hel helg och bara bry sig om sig själv, eller skriva en lista med saker som är viktiga för en själv och göra dessa saker.

Sen kan jag också tycka att Glover är lite tunnare när det gäller de bakomliggande känslorna och barndomshistorien, där skulle jag mer rekommendera att läsa böcker såsom min favoritbok Att återerövra sitt liv eller Den mörka hemligheten av Linge & Josefsson. Det finns också en risk att arbetet att förändra situationen framstår som ganska lätt i en sådan här bok, medans min erfarenhet är att det kan krävas ganska mycket möda för att arbeta med sådana här problem.

Och det här med maskuliniteten, då? Glover säger ju att dessa män på något sätt saknar kontakt med sin maskulinitet, och detta låter väl på något sätt… rimligt… Men där skulle jag vilja komma med en alternativ tolkning: När en person inte är riktigt nöjd med sitt liv, så är det möjligt att detta syns på något sätt, att man i vissa lägen liksom kan uppfatta det i utstrålningen. Och om man då har glasögonen att man är benägen att tolka detta som maskulinitetsproblem så kan man lätta tolka det som att det är där knuten ligger, medan en person med andra tolkningsglasögon skulle göra en annan tolkning, till exempel att personen kanske är trött, eller har den dålig dag, eller helt enkelt inte mår så bra psykiskt just nu.

Och hur förhåller sig detta med översnällhet till medberoende? Inget av begreppen är ju särskilt vetenskaplig etablerade, men jag skulle gissa att de är ganska överlappande. Kanske är språkbruket kring medberoende mer anpassat för kvinnor, medan vissa män kan känna igen sig mer i ”Nice-guy”-begreppet

– Länkar till boken på Adlibris, Bokus

Vad kan lugna en stressad person?

Jag fantiserar ibland om att köpa en hund och i samband med detta så trillade jag in på sida som erbjuder stressade och utarbetade rehabilitering med hästar och hundar. Och de hävdade att det finns vetenskapligt stöd för detta. Då slog de mig att när läkare och psykologer träffar stressade idag så brukar man nog oftast rekommendera vila, motion och mindfulness, men att vi borde bredda råden.

Allt som ger oxytocin till kroppen borde vara bra, och det kan man få av många olika saker. Exempel på vitt skilda stressreducerande aktiviteter kan vara:

  • Vara i naturen – se forskningshänvisningar här.
  • All positiv kroppskontakt torde vara av godo. Till exempel: Brottas och tumla runt med barn. Kontakt med djur. Ridning. Aikido. Pardans. Sex och onani. Massage och kroppsbehandlingar. Har man inte tillgång till någon som masserar så finns det massor av olika tekniker för självmassage, t.ex. Do in.
  • Körsång
  • Floating – ligga i flyttank.
  • Motion i lagomna doser. Att bli lite andfådd är oftast positivt och stressreducernade, men varning för att vissa personer som är i närheten att bli utmattade sätter igång och tränar väldigt hårt, vilket kan försämra tillståndet. Utarbetade personer bör också vara försiktiga med styrketräning, som medför ganska starkt slitage på kroppen.
  • Yoga, taichi, meditation och liknande har en bra forskningsbas.
  • Att i lugn och ro sitta och prata med andra människor är något som vi antagligen ägnar alldeles för lite tid åt i vårt samhälle, och jag är övertygad om att detta har en viktig stressreducerande effekt.

I vårt stressade samhälle där vi får alldeles för lite av såna stressreducerande aktiviteter är det många som befinner sig i något slags gråzon där man kan fungera normalt, men att kroppen samtidigt börjar ta stryk av stressen, en gråzon mellan normalfungerande och utbrändhetskollaps.

När jag träffar någon som börjar närma sig utmattning, så är det ofta som att stressnivån ”fastnat” på en hög nivå. Det kan yttra sig som sömnsvårigheter, att inte kunna koppla av när man är med vänner och familj, att det tar hela semestern att bara gå ner i varv till en normalnivå.

När man ska vända en sådan negativ utmattningsspiral,  tror jag ovannämnda aktiviteter och liknande är väldigt viktiga.

Men jag passar också på att påpeka att för de flesta som på något sätt berörs av utmattning, stress och utbrändhet, så finns det också andra frågor kring livsstil och psykologi som man behöver ta itu med. Såsom att ha lagom med arbetsuppgifter hemma och på jobbet, och att lära sig att säga nej.

Ett boktips i ämnet skulle kunna vara: Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi av Giorgio Grossi (Adlibris, Bokus). Jag kan också varmt rekommendera boken Diagnos Duktig (av Sjögren och Ernsjöö Rappe).