Ny forskning om prestationsbaserad självkänsla

När jag gick på psykologlinjen så var självkänsla ett begrepp som inte var så uppskattat av KBT-arna. De tyckte det var ett alltför allmänt och oprecist koncept. Jag har valt att använda det på min hemsida för att det ungefärligt beskriver något som jag tror de flesta kan relatera till. Ser nu att en forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, Victoria Blom, kommit med belysande forskning kring begreppet.

Hon finner att personer som är mer beroende än andra av att prestera bra – de som ”måste prestera” för att känna sig okay, reagerar med tydligt mer stress i prestationssituationer. Väldigt viktig forskning nu när stress- och utbrändhetsproblem bli vanligare och vanligare.

Läs mer i SvD om forskningen.