Terapi för kronisk depression del 2

[Fortsättning på den tidigare artikeln om terapi för kronisk depression (ofta också benämnt dystymi)]

Det som McCollough lyfter fram som det som gör det extra knepigt att komma vidare för kroniskt deprimerade är kombinationen av en pessimistisk världsbild och sociala färdighetsbrister.

Den pessimistiska världsbilden gör att dessa personer ofta uttrycker sig som ”allt är bara skit” eller ”den här världen är ju helt eländig, och dessutom befinner jag mig i bottenskrapet, så folk trampar på mig hela tiden”. Såna pessimistiska synsätt är ofta väldigt etablerade så att personerna tror fullständigt på att de är sanna. Detta gör att positiva händelser såsom ett vänligt möte med en granne eller en hjälpsam kollega helt nedvärderas, den deprimerade drar kanske slutsatsen att det måste ändå ha funnits egoistiska motiv hos den andre.

Och samtidigt gör bristen på relationsfärdigheter att personen har åtskilligt med ”bevis” för att världen är hemsk och ovänlig. De kan berätta om en lång rad interpersonella misslyckanden och förödmjukelser.

När jag arbeta med integrationsterapi så brukar jag föra fram att för de flesta av oss är det i barndomen som de jobbigaste sakerna sker, det är där som kränkningar och missförhållanden skadar oss som mest. Men den kroniskt deprimerade har svårt att se detta, för honom/henne pågår det jobbiga; isolering, kränkningar och oförstående människor osv, oförändrat sedan barndomen.

Så den kroniskt deprimerade är väldigt omotiverad att göra något för att förändra sin situation eftersom han har så många bevis på att ”det är lönlöst”, och när något positivt händer, så kan han ”avslöja” att det egentligen bara bevis för ”världens falskhet” (ursäkta om det låter som att jag raljerar; det här är högst verkliga problem och kroniskt deprimerade lider enormt av att leva i en sådan här drastisk och negativ världsbild).

Sammanfattningsvis stödjer pessimismen och färdighetsbristerna varandra i ett starkt självförstärkande system som i effektivt omöjliggör positiva förändringar.

Läs hela serien om terapi för kronisk depression