Hopp för människor med psykos och schizofreni

Daniel Mackler har gjort en dokumentär om arbetet med psykosproblem i västra Lappland. Detta arbete har blivit känt världen över, då de uppvisar överlägset bättre behandlingsresultat än konventionell vård, med betydligt fler helt återställda, och väsentligt mindre medicinanvändning.

Här, på Beyond meds-bloggen (även kallad ’Bipolar blast’) berättar Mackler mer om sina reflektioner och det finns också en trailer till dokumentären. Arbetsättet, på engelska benämt Open Dialogue, bygger på att vården engagerar sig i en respektfull, demokratisk dialog med de drabbade och deras anhöriga.