Är orsaken till svenska skolans PISA-resultat den höga datoranvändningen?

Jag har tidigare uttryckt oro för att tid framför skärmar kan påverka barn negativt när det gäller utvecklingen av  kreativitet, motorik och hjärnkapacitet (se länkar nedan). Och datoranvändning har också nämnts som en tänkbar orsak till sjunkande sexvanor hos svenskarna.

Nu kommer en rapport som tydligt påvisar ett samband mellan hög datoranvändning och lägre kunskapsnivå för barn och ungdomar. Man har såvitt jag förstår fingranskat datoranvändningen i samband med de tester som ingått i PISA-rapporterna. Och slutsatsen blev att Sverige skolbarn har större datoranvändning än de flesta, både under och efter skoltid. Och dessutom redovisas ett samband att de elever med mest tid framför datorn har lägst kunskapsnivå. Hoppas forskarna har tagit hänsyn till att skolresultat påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå, och det också kan finnas ett samband mellan datortid och föräldrarnas utbildning. Kanske är över- och medelklassföräldrar aktivare när det gäller att se till att barnen sitter med vid middagen och att man i övrigt gör fler analoga saker på fritiden.

Jag har just hört talas om boken och initiativet Spark som lyfter fram att forskningen visar ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och inlärning (dessutom är fysisk aktivitet bra på tusen olika andra sätt, såklart). Det skulle inte förvåna mig om detta är en viktig faktor som påverkar den negativa korrelationen mellan studieresultat och datortid.

Det vore intressant att se om man skulle kunna skilja ut en komponent av datoranvändning som handlar om den fysiska aktivitet man går miste om, och om det går att hitta en komponent som är att hjärnan går in i ett passivt tillstånd som inte befordrar inlärning. Boken The plug-in-drug beskriver att hjärnan vid tevetittande går in i ett tillstånd som känns avslappnat, men som inte är så kreativt och utvecklande, och som är lite beroendeframkallande. Jag kan tänka mig att människor som strösurfar kan gå in i liknande tillstånd.

Datorn och internet ger liksom vår hjärna stimulans på en lättsmält och skön nivå, men är det så att de nya PISA-resultaten visar att vi på något vis inte aktiverar hjärnan på rätt sätt här? Att det är som med tarmen, som behöver grova och svårsmälta fibrer för att fungera, att hjärnan behöver dagliga tuffa utmaningar för att utvecklas optimalt?