Om Aletha Solter

Eftersom jag översatt och lagt upp en del artiklar av Aletha Solter, som jag respekterar mycket, lägger jag som bakgrundsinformation också upp hennes biografi:

Aletha Solter är en schweizisk/amerikansk utvecklingspsykolog som är internationellt erkänd som en expert inom anknytning, trauma och icke-bestraffande uppfostran. Hon studerade för den schweiziska psykologen Jean Piaget vid universitetet i Geneve, där hon tog en masters-titel i humanbiologi 1969. Hon doktorerade sedan 1975 i psykologi vid University of California at Santa Barbara. Efter detta undervisade hon vid University of California och forskade i ett antal år.

När hennes första barn föddes 1977 (efter traumatisk förlossning) kunde hon inte hitta några föräldraböcker som förespråkade attachment-parenting och icke-bestraffande uppfostran samtidigt som de tog hänsyn till hur stress och trauma påverkar barns utveckling. Den första bok hon skrev, ”The Aware Baby” (publicerad 1984), är den hon önskat att hon hade haft när hon var en nybliven mor. Denna bok har sålt i över hundra tusen exemplar över hela världen. Uppföljaren, ”Helping Young Children Flourish”, beskriver samma föräldrastil, inriktat på åren från två till åtta år. Hennes tredje bok heter ”Tears and Tantrums” (tårar och raseriutbrott). Hennes fjärde bok, ”Raising Drug-Free Kids” kom ut 2006.

Hennes böcker har blivit översatta till ett flertal språk och hon har också skrivit arbetsböcker till de två första böckerna, såväl som åtskilliga artiklar för både för föräldrar och yrkesverksamma.

Solter har också hållit föredrag och workshops för föräldrar och yrkesfolk i tolv olika länder och har deltagit it TV i USA, Europa, Asien och Sydafrika. Hon erbjuder också konsultationer för föräldrar, och är specialiserad på handledning i föräldra-barn-terapi. 1990 grundade hon ”The Aware Parenting Institute”, som nu har över 60 certifierade instruktörer i tretton länder. Hennes mål är att medverka till att skapa en fredligare värld där alla barn tillåts att realisera hela sin potential. Hon känner att föräldrar med hjälp av verktygen från Aware Parenting kan uppfostra sina barn att bli kompetenta, medkännande, fredliga och drogfria. Hon är också väl medveten om att föräldraskap är ett tufft jobb och att föräldrar behöver uppskattning, information och stöd.

För vidare information se hemsidan AwareParenting.org.

Copyright © 1996 till 2010 the Aware Parenting Institute