Det läkande skrattet

Inom Aware Parenting ser man skratt och gråt som viktiga mekanismer för barn att bearbeta känlomässigt jobbiga erfarenheter. Och Norman Cousins är känd för att ha utvecklat en metod mot reumatism där en viktig del var att se och skratta åt roliga filmer.

I går presenterade Scientific American en studie som vetenskapligt undersökt detta och funnit en 10-procentig ökning av smärttröskeln efter att ha skrattat, och effekten blev tydligare när man skrattade tillsammans med andra.