Finland världsbäst på psykosvård

Visste ni att vårt östra grannland har fått ett rykte som bäst i världen på att behandla psykoser? Jag visste det inte, trots 5 år på psykologlinjen.

…Västra Lappland i Finland har infört en sätt att behandla sina psykotiska patienter som har gett förvånansvärt bra resultat på lång sikt. Efter två och ett halvt år var åttio procent av nyinsjuknade (s.k. first-episode) psykospatienter i Västra Lappland tillbaks i antingen arbete eller skola. Bara en tredjedel tar antipsykotisk medicinering, och endast 20 % hamnar i att ta sådan medicin på regelbunden basis (från webbsidan till boken Anatomy of an Epidemic)

Att jag inte hört talas om detta misstänker jag beror på att diskursen (samtalet) kring behandling av psykoser idag ganska mycket domineras av läkemedel som huvudsaklig lösning. Dessutom har vi i Sverige säkert en portion storebrorssyndrom mot Finland, som gör att vi inte är så snabba att uppmärksamma deras framgångar.

Som jag förstått det så har finländarna hittat en samtalsmetodik där man samlar ”den sjukes” nätverk och utan hierarkiska avstånd eller fikonspråk helt enkelt pratar om behandlingen – Open dialogue kallar de detta. Och resultaten visar att sådana samtal är mycket hjälpsamma. Siffran att 80 % är tillbaks i samhället efter några år är verkligen exceptionell för den här patientgruppen.

Lyssna gärna på  Madness Radio om Open Dialogue. Jag tipsar också om psykologen Bruce Levins blogginläg om detta och andra alternativa behandlingssätt.