Tension myosit syndrom – Ett nytt sätt att tänka kring kronisk smärta

Kronisk smärta är ett enormt problem idag. Tusentals människor sitter fast i detta och vet inte hur de ska komma vidare. För vetenskapen verkar smärtproblem vara mycket av en gåta; man verkar inte ha någon tydlig, säker teori om hur det uppkommer.

Jag har läst om ett koncept med ett nytt sätt att se på smärtproblem som verkar kunna hjälpa människor på allvar. Det heter Tension myositis syndrome (TMS) på engelska. Det går ut på att långvariga smärtproblem egentligen är psykologiska bekymmer som tar sig detta fysiska uttryck. John Sarno, som lanserat diagnosen TMS anser att denna kan ligga bakom ryggproblem, annan kronisk smärta, musarm, kronisk trötthet, fibromyalgi och andra närliggande diagnoser

Jag har väl alltför lite medicinsk detaljkunskap för att verkligen kunna uttala mig om vetenskapen bakom detta. (samtidigt verkar vetenskapen inom detta område så osäker, att jag undrar om någon kan säga säkert i dessa saker).  Däremot kan jag säga att den bild jag får när jag läser om TMS stämmer med den bild jag fått när jag träffat smärtpatienter. Enligt Sarnos teorier uppkommer smärtproblem när en person har svårt att hantera känslor, och ofta kommer problemen vid ett tillfälle då man verkligen hamnat i en existensiell återvändsgränd. Man har liksom målat in sig själv i ett hörn, och ser ingen utväg. Det kan vara problem som att sitta med ett arbete man inte trivs med, eller att personens problemlösningsmetoder inte förmår lösa de relationsproblem man står inför.

Just denna typ av människor som beskrivs av Sarno, stämmer också med de klienter med smärtproblem jag träffat. Det är människor som varit duktiga på att prestera på arbetet, och som också varit trevliga och haft en stor social kapacitet. Samtidigt verkar de ha någonting avstängt känslomässigt. De verkar liksom inte förmögna att prata om känslor. Denna beskrivning kanske för vissa låter som en kliché, men faktum är att den stämmer med vad jag sett själv.

Mina erfarenheter från att arbeta med integrationsterapi stödjer också tanken att känslomässiga problem verkligen kan ”sätta sig i kroppen” på ett högst konkret sätt, så som Sarno beskriver.

Om någon som läser detta blir nyfiken på TMS, vill jag rekommendera att läsa:

Wikipedia om TMS

Integrationsterapi om den terapi som jag utövar och som är kompatibel med Sarnos teorier

Running Pain har bland annat videor som förklarar om TMS

John Sarnos böcker – finns i dagsläget tyvärr bara på engelska.