DN: Immunförsvar bakom tvångsbeteende

Idag blir det en lite mer akademisk vinkel:

DN rapporterar att man kunnat framkalla putsbeteenden hos råttor genom att manipulera med deras gener. Slutsatsen är att det finns en koppling mellan immunförsvaret och tvångsbeteende.

Jag måste bara helt kort skriva ner problemen med detta resonemang.

1.

Artikeln sätter likhetstecken mellan plockbeteende och OCD/tvångsbeteende, och diskuterar inte alls problemen med detta. Inom psykiatrin ses dessa problem som helt skilda diagnoser. En viktig skillnad är att OCD normalt har en stark kognitiv aspekt, det vill säga specifika tankar hör ihop med beteendena. Exempel kan vara tankar om att man ska bli smittad eller straffad av Gud, eller något hemskt ska hända (om jag inte…). Jag får en obehaglig känsla av att det är bara inom psykiatri och psykologi man kan komma undan med sådana missar.

2.

Bara för att man lyckas framkalla ett problembeteende på ”medicinsk” väg, behöver inte detta betyda att man hittat den verkliga orsaken till beteendet. De flesta människor blir pigga och aktiva av koffein, men detta innebär inte att vare sig depression eller maniskhet orsakas av brist/överskott på koffein. Det kan mycket väl vara så att möjligheten till trichotrillomani/putsbeteende, som det egentligen handlar om i artikeln, på ett sätt är ”hårdkodat” genetiskt, men att det faktiska beteendet hos människor utlöses av något icke-genetiskt, exempelvis stress.

3.

I de flesta fall, både med mer organiska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar och med mer psykologiska som OCD eller depression, torde de flesta sansade bedömare vara överens om att de orsakas av en kombination av ”hårda”, mer medicinska faktorer, och ”mjuka”, psykologiska och livsstilsrelaterade faktorer. Jag kan på ett sätt förstå entusiasmen när sådana här nya resultat kommer, men för att verkligen på riktigt kunna säga något om orsaksbilden, så måste man göra studier där man väger olika orsaker mot varandra. Det går inte bara att komma fram till en påverkan från gener eller immunförsvar, och av detta dra slutsatsen att man hittat den verkliga ”orsaken” till en sjukdom. Det är mycket mer troligt att sjukdomen orsakas av ett komplext samspel mellan en rad olika ”mjuka” och ”hårda” faktorer. Rekommenderar en amerikansk artikeln om orsakerna till schizofreni som belyser detta.

4.

Författaren till artikeln skriver att dessa forskningsresultat kan befria individer med tvång från skam. Sådana tankar nämns ofta kopplat till biologiska resonemang kring psykiska problem. Varför behövs biologiska resonemang för att komma bort från skam och skambeläggande? kan man undra. I artikeln hänvisas till att man kan bli betraktad som ”galen” om man har psykiska problem, men detta känns som ganska länge sedan man såg det så.

(Du hittar DN-artikeln här)