Stort tack till Sjöberg, Tregaro och Skaar Thomassen

Jag sällar mig till hyllningarna av höjdhopparna som avslöjat tränaren Viljo Nousiainens sexuella övergrepp.

Jag har tidigare skrivit om hur mycket det betyder för människor som plågas av sviterna efter övegrepp och trauma hur samhället pratar om detta. Från terapirummets horisont är detta bokstavligt talat livsviktiga saker; hur vi pratar om trauma och övergrepp. Eller väljer att tiga och glömma. Att Patrik Sjöberg, Christian Skaar Thomassen och Yannick Tregaro nu går ut och berättar om detta betyder extra mycket då de redan är mycket respekterade idrottspersonligheter och därför för de fram frågorna extra kraftfullt.

Jag skickar dem min djupaste respekt för modet att berätta offentligt om detta tabubelagda.

(Sjöbergs bok på AdLibris respektive Bokus)